04/10/2023 El bloc de tendències sobre mitjans de proximitat

Convocades les línies de subvenció per a la premsa escrita en català

El Govern de Catalunya ha aprovat les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, que es poden consultar aquí i aquí en format pdf. La convocatòria és pública des de dimarts, 25 de juny, i hi ha 15 dies naturals per presentar la documentació requerida. Com a novetat, aquest procés podrà fer-se de forma telemàtica.

Enguany, la dotació total és de 6.590.000 euros, un 30,4% menys que els 9.468.979 de l’any passat. Enguany, la quantitat destinada a les subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper és de 4.415.000 euros (3.100.000 per a diaris i 925.000 per a publicacions no diàries); per a mitjans informatius digitals de titularitat privada, és de 990.000 euros. En canvi, si es tenen en compte les dotacions a subvencions estructurals del 2012, enguany totes es veuen augmentades: un 38,23% per a les publicacions impreses i un 15,79% als mitjans digitals.  

Aquestes subvencions es regulen actualment per les bases aprovades per l’Ordre PRE/176/2012, de 20 de juny, que, tenint en compte l’experiència assolida en anys anteriors, s’han orientat cap a la professionalització de les plantilles amb la finalitat última d’assolir un alt estàndard de qualitat en la producció. Tanmateix, les previsions d’aquesta Ordre s’han vist afectades per diversos canvis administratius i legislatius que obliguen a modificar-ne parts substancials del contingut, la qual cosa aconsella dictar una nova ordre que, sense alterar les línies essencials ja recollides en l’Ordre PRE/176/2012, integri aquestes modificacions. Així, d’una banda, i de conformitat amb l’Acord del Govern de la Generalitat de 12 de juny de 2012, cal introduir la possibilitat d’iniciar els procediments per mitjans electrònics, la qual cosa fa necessari modificar les bases referents a les sol·licituds i les notificacions de les resolucions relatives a la concessió de les subvencions. D’acord amb l’anterior, es possibilita la presentació electrònica de sol·licituds a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

De l’altra, i en compliment del que disposa la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau, cal modificar els requisits de justificació de la despesa subvencionada, en el sentit d’exigir justificant bancari per acreditar les despeses d’import superior a 2.500 euros. Alhora, s’han inclòs alguns ajustos en els criteris de determinació dels imports de les subvencions, amb la finalitat de reduir les diferències existents en aquest aspecte entre publicacions gratuïtes i de pagament i adaptar els imports percebuts a les circumstàncies de l’actual entorn socioeconòmic. Finalment, s’han introduït algunes modificacions en la documentació exigida per tal d’agilitar el procediment i assegurar-ne la transparència. 

No poden optar a aquesta subvenció: Les publicacions editades o coeditades per institucions públiques o per entitats privades amb participació majoritària d’institucions públiques en el seu finançament o govern o per entitats privades per encàrrec d’institucions públiques; els butlletins i les publicacions corporatives; els reclams publicitaris i les guies comercials; els suplements de publicacions; les publicacions que es comercialitzen de forma encartada o de manera condicionada a l’adquisició d’una altra.

Podeu consultar les bases tot anant a aquesta adreça electrònica:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Presidencia/menuitem.7b6b6ed90c92ef316d740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=bc0b9db3b8cee210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bc0b9db3b8cee210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=59180dec85daa3100dec85daa3108d0c1e0aRCRD&vchannel=48d90388331e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&idTipusAction=1&idAction=1

About the author

Estanis Benvinguts al bloc d'Estanis Alcover sobre comunicació, premsa i món editorial, publicitat, màrqueting i publicitat. Google

in Bloc
Related Posts

La lenta, però inexorable agonia del paper

03/10/2014

03/10/2014

    Aquesta gràfica animada, elaborada per The Economist, amb dades de ZenithOptimedia, il·lustra ben a les clares l’evolució de la...

Els professionals de la comunicació de les empreses cobren més que els periodistes dels mitjans

05/09/2014

05/09/2014

  Segons el segon Informe Wellcomm  de salaris de la comunicació 2013, els treballadors dels departaments de comunicació de les...