Cursa cap a la IA: Espanya, segona en inversió a Europa

Cursa cap a la IA: Espanya, segona en inversió a Europa

El Centre Comú de Recerca de la Comissió Europea ha dut a terme una anàlisi exhaustiva del finançament relacionat amb la IA als països de la UE. Segons un estudi realitzat el 2023 per Papazoglu i altres, l’instrument Next Generation EU i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència representen el 70% de les inversions totals en transformació digital.

En concret, dels 116.800 milions d’euros assignats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència del fons de la Comissió Europeu Next Generation EU a la Dècada Digital, 4.376 milions d’euros es destinen a projectes d’intel·ligència artificial.

Un desglossament de les inversions nacionals revela que Itàlia està al capdavant, ja que preveu destinar 1.895 milions d’euros a projectes relacionats amb la IA. El segueix Espanya amb 1.200 milions d’uros. Junts, els dos estats representen el 71% del total de les inversions assignades a projectes relacionats amb la IA dins del NGEU RRF. Darrere hi van Alemanya i França amb menys d’un terç d’inversió.

Dinamarca lidera en termes relatius, ja que dedica el 8,7% del pressupost de RRF digital a projectes d’IA, seguida d’Espanya, amb un 6,4%, i Irlanda, amb un 5,2%.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: TF)