El català recupera la visibilitat als resultats de Google

El català recupera la visibilitat als resultats de Google

Després d’un llarg període en què els resultats de cerca de Google han estat perjudicant la visibilitat del contingut web en català, la nostra llengua comença a recuperar la normalitat perduda. L’Aliança per la presència digital del català, impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i formada per deu entitats de la societat civil, porta mesos treballant conjuntament amb Google i altres cercadors perquè el contingut web en català recuperi la visibilitat a les cerques.

La Fundació .cat, coordinadora de l’Aliança, ha destinat un equip específic, encapçalat per Albert Cuesta i Pep Masoliver, que amb el suport i les aportacions dels tècnics i especialistes de totes les entitats que formen part de l’Aliança ha diagnosticat l’abast del problema analitzant el trànsit de més de 600 pàgines web amb contingut en català i en altres idiomes i elaborant un informe publicat aquest mes de juny que va permetre objectivar i quantificar el problema, i el més important, obrir un diàleg tècnic amb els departaments d’enginyeria de Google i Microsot per a resoldre un mal funcionament que afectava més llengües i cultures del món però ningú havia definit ni quantificat.

El resultat ha estat que aquest mes d’agost Google ha començat a aplicar canvis als seus algoritmes i avui podem confirmar que la visibilitat del contingut web en català ha millorat de manera substancial. En concret, s’ha confirmat que en les cerques d’un conjunt arbitrari de descriptors que l’Aliança observa periòdicament, la presència de pàgines en català entre els tres primers resultats s’ha més que duplicat: fa un mes eren només el 24% mentre actualment són el 57%.

Com ja va fer quan Google va aplicar el canvi en el seu algorisme, l’Aliança agraeix a la tecnològica la seva intervenció, però la convida “a continuar investigant”, perquè entén que “encara hi ha marge de millora” pel que fa a l’oferta de resultats. “Especialment coneixent l’orientació cap a la Search Generative Experience, que farà ús de la intel·ligència artificial generativa i dificultarà establir correlacions entre els canvis en l’algorisme i en els resultats”, subratlla.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: aliançadigital.cat)