El nou model de premsa nord-americana

El nou model de premsa nord-americana

Un article del New York Times ha volgut recordar que entre tot el que s’ha escrit durant les últimes setmanes sobre les crisis dels diaris nord-americans -nacionals i locals-també hi ha casos de projectes nous o gairebé nous que semblen anar bé. Els exemples citats són Puck, Punchbowl News, The Ankler i Semafor, i tenen en comú una major atenció als costos en comparació amb els diaris tradicionals, una varietat de fonts d’ingressos en lloc d’una concentració en la publicitat i haver deixat de banda l’ambició de dirigir-se a grans audiències generals per centrar-se en comunitats específiques de lectors i interessos, especialment mitjançant l’ús de butlletins informatius.- Be mediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Tendenci@s)