El Parlament Europeu reforça els drets dels periodistes contra l’assetjament judicial

El Parlament Europeu reforça els drets dels periodistes contra l’assetjament judicial

El dimarts, 27 de febrer, els diputats europeus reunits a Estrasburg van adoptar per àmplia majoria la directiva europea sobre procediments SLAPP (anti-Slapp). Això garantirà nous drets a les víctimes d’aquests processos judicials que tenen com a objectiu limitar la seva llibertat d’expressió, com per exemple amb procediments legals l’objectiu principal dels quals és intimidar periodistes, associacions, activistes o fins i tot acadèmics, per evitar que revelin informació potencialment comprometedora. En implicar els acusats en litigis llargs i costosos, però també en amenaçar amb aquests procediments totes les parts interessades, limiten la llibertat d’expressió.

Així, el text europeu aclareix què és un procediment SLAPP i els casos en què el dret europeu és competent per tractar-lo. Si es tracta d’un cas en què participen almenys dos estats de la Unió Europea, la persona que es consideri víctima d’aquest procediment ho pot comunicar al tribunal. En un termini breu, aquest podrà exigir al sol·licitant que acrediti la fonamentació del seu litigi, sota pena de veure congelat el procediment. En casos menys greus, el jutge pot ordenar al demandant sospitós de “Slapp” que garanteixi les despeses estimades del procediment amb l’objectiu d’indemnitzar la víctima pel dany causat. Les multes finalment es poden imposar després d’una sol·licitud manifestament infundada o abusiva.- Àmbit d’Estratègia