El probable impacte de la IA en el periodisme

El probable impacte de la IA en el periodisme

Què pensen els líders de mitjans del món sobre l’ús de la intel·ligència artificial en el periodisme? El recent informe sobre les tendències i prediccions per al 2024, de l’Institut Reuters, elaborat per Nic Newman i traduït a l’espanyol, examina aquesta qüestió a partir d’una enquesta a 314 directius del sector. Les troballes més destacades són tres:

Sobre la IA a les redaccions. El 56% dels consultats destaquen la possibilitat d’automatitzar tasques de back-end, com la transcripció i la correcció de textos. Després venen els sistemes de recomanació (37%), la creació de continguts amb supervisió humana (28%) i els usos comercials (27%). També s’esmenten la programació (25%) i la recol·lecció d’informació (22%).

Sobre els perills. S’atribueixen diferents nivells de risc als diferents usos de la IA: el més gran, de lluny, resideix en la creació de continguts (56%), i li segueix la recol·lecció d’informació (28%). En canvi, l’automatització del back-end (11%), la distribució i la programació es consideren tasques menys perilloses. Això explica que actualment es presti més atenció a l’eficiència del back-end i s’actuï cautelosament davant el periodisme automatitzat.

Sobre la confiança en les notícies. Si bé segurament es dispararà aquest any el subministrament de continguts sintètics, l’impacte en els consumidors és més complicat de predir. Fins ara, molts dels fakes han estat fàcils de detectar i només una porció d’ells estan dissenyats per manipular o confondre el públic. No obstant això, el 70% dels líders enquestats consideren que l’auge de la IA generativa tindrà un efecte negatiu en la confiança, i amb prou feines el 22% creu que serà positiu.- Àmbit d’Estratègia