Aprovat el Reglament d’Intel·ligència Artificial de la UE

Aprovat el Reglament d’Intel·ligència Artificial de la UE

El Reglament d’Intel·ligència Artificial de la UE es va aprovar finalment el passat13 de juny, però no es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea fins al mes de juliol (com aviat) i entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació, segons anuncia a Linkedin Rodolfo Tesone Mendizabal, advocat i director del Màster de Dret Digital i #IA de la Universitat de Barcelona-IL3.

El Reglament Europeu d’Intel·ligència Artificial (AIA, per Artificial Intelligence Act) busca regular els usos de la intel·ligència artificial per limitar els riscos que se’n deriven. El seu àmbit d’aplicació s’estén a: proveïdors de sistemes d’IA que es posin en servei o comercialitzin dins de la UE o la sortida dels quals s’utilitzi a la UE, independentment de l’origen; i usuaris d’aquests, considerant usuaris els qui exploten aquests sistemes, i no els afectats.

El reglament no és aplicable a autoritats públiques de tercers països ni a organitzacions internacionals quan uns utilitzin sistemes IA en l’àmbit de la cooperació policial o judicial amb la UE o els EEMM. Tampoc no s’aplica als sistemes d’ús militar o utilitzats en el context de la seguretat nacional, ni als utilitzats amb el sol propòsit de la investigació i el desenvolupament científic.

El Reglament defineix el sistema d’intel·ligència artificial com aquell que opera amb elements d’autonomia i que, basant-se en dades i entrades obtingudes d’humans o màquines, infereix com assolir uns objectius proposats, utilitzant tècniques basades en l’aprenentatge-màquina o en lògica i coneixement, i genera com a sortida continguts, prediccions, recomanacions o decisions que influeixen a l’entorn amb què el sistema interactua.

El Reglament estableix una jerarquia de riscos segons l’ús de la IA i sobre les categories detectades, estableix una sèrie d’obligacions.

Cal destacar, finalment, que el Reglament d’Intel·ligència Artificial de la UE simbolitza un avenç significatiu en la regulació de la IA en l’àmbit internacional. Estableix un estàndard per a l’adopció ètica i segura de la tecnologia, influint en la legislació futura a altres nacions. El Reglament tindrà un fort impacte en els mitjans de comunicació i, evidentment, en la relació entre els mitjans i el públic.

Amb aquest equilibri entre la protecció dels seus ciutadans i l’impuls a la innovació responsable, la Unió Europea no només protegeix els interessos dels seus ciutadans, sinó que també lidera el camí cap a un futur més ètic i segur en l’àmbit de la intel·ligència artificial.- BeMediàtc/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Publishnews)