El setmanaris regionals francesos debaten el seu futur amb la IA

El setmanaris regionals francesos debaten el seu futur amb la IA

El congrés regional de premsa setmanal francesa es va celebrar a Baiona la setmana passada. Segons informa MediaBasc, es van debatre els temes propis del sector i es va posar èmfasi en el futur de la premsa en paper. El seu president, Pierre Archet, director dels mitjans de comunicació Le Journal d’ici du Tarn, va recordar que el sector, que transmet “les seves pròpies especificitats” per la seva “gran diversitat”, ha actualitzat les seves àrees de treball. A més, Archet va insistir en la necessitat de suport per part de l’Estat, especialment en la difusió.

En el congrés hi eren representats bona part dels 300 mitjans de comunicació regionals i títols de premsa setmanal. La intel·ligència artificial va ser el tema clau, constatant la necessitat d’anar un pas per davant en aquest tema i identificar els avantatges i els inconvenients per “que s’adapti al que som”, diu.

Un bon nombre d’editors van assenyalar el declivi de la premsa impresa, tot i que en van defensar la utilitat. Encara que el sector digui que està “patint”, observen “un cert retorn al paper”. La progressiva desaparició dels punts de venda i el “deteriorament dels serveis postals” són causes de dificultats de distribució. Creuen que quan el diari de paper arriba al lector, es compra.

Per Pierre Archet, “els poders públics han d’assumir les seves responsabilitats” per garantir el dret d’accés a la informació per a tothom. “Després de la desertització dels serveis, volem arribar als deserts d’informació?”, va preguntar el president. Les ajudes estatals són gairebé tres vegades menys per obrir quioscs que per obrir estanquers, van informar.

Segons la informació facilitada pels representants dels setmanaris, encara que la subscripció digital creix amb força (+11%), només representa el 2% de les subscripcions. “No hi haurà canvi de les vendes de pagament del paper al digital”, van admetre. El problema és el mateix per a la premsa nacional, segons Pierre Petillault. Fins i tot hi hauria estratègies dins de la premsa diària nacional, destinades a trobar maneres de “sostenir la impressió i la distribució de paper”.

En les conclusions es recorda que la gran majoria dels ingressos de premsa provenen del paper, encara que el públic sigui digital. La preocupació, segons els congressistes, és que la conversió d’un subscriptor en paper a un subscriptor digital suposi una caiguda d’ingressos d’uns 3 a 5 euros. “Hi ha una destrucció immediata de valor”, varen concloure. La premsa setmanal francesa depèn el 95% del paper, la premsa diària regional el 80% i la premsa nacional el 70%.- BeMediàtic/Ámbit d’Estratègia (Il·lustració: Espace PHR)