Els joves i l’ús dels motors de cerca

Els joves i l’ús dels motors de cerca

Un estudi  de Forbes Advisory, publicat aquest mes de juny, identifica una disminució del 30% en l’ús de motors de cerca per buscar noms de marques entre els baby boomers, un 94%, i la Generació Z, un 64%. També indica que l’ús de dispositius mòbils influeix en els hàbits de cerca, ja que els que accedeixen principalment a Internet mitjançant telèfons mòbils mostren una lleugera disminució en l’ús d’un motor de cerca per descobrir marques, des de la mitjana fins al 79%.

Més consumidors estan trobant marques a través de les xarxes socials, en lloc de fer cerques. De mitjana, el 10% de les persones comencen les cerques de marques a les xarxes socials, perfeccionant les cerques als motors més tard. Aquest comportament és més pronunciat entre la generació Z i els millennials, amb un 21% i un 14%, respectivament. Al voltant del 4% de tots els enquestats, inclòs l’11% de la generació Z, utilitzen exclusivament plataformes de xarxes socials per descobrir i interactuar amb marques, cosa que reflecteix una tendència cap a ecosistemes digitals més autònoms dins de les aplicacions de xarxes socials.

Per a la generació Z, el 46% recorre a les xarxes socials per obtenir informació. Els millennials segueixen aquest patró, amb un 35% afavorint les xarxes socials sobre els motors de cerca tradicionals. Una de cada cinc persones no sent la necessitat d’utilitzar motors de cerca, perquè pot accedir als llocs web a través de les xarxes socials.

Segons el treball esmentat, un terç dels enquestats només utilitza el seu telèfon mòbil per accedir a Internet. La generació Z demostra ser un dels segments generacionals més interessants pel que fa a l’ús del mòbil i d’Internet. El 77% per cent de la generació Z, els nascuts entre el 1997 i el 2006, va dir que utilitza YouTube, el 77% va dir que utilitza Instagram, el 73% va dir que utilitza TikTok, el 65% utilitza Google i el 59% utilitza Snapchat.

Podeu accedir a l’estudi de Forbes des d’aquest enllaç.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: ux-republic)