Els models “consentiment o pagament” haurien d’oferir opcions reals

Els models “consentiment o pagament” haurien d’oferir opcions reals

“Les plataformes en línia haurien de donar als usuaris una opció real quan utilitzen models de ‘consentiment o pagament’. Els models que tenim avui en dia solen requerir que els particulars cedeixen totes les seves dades o que paguin. Com a resultat, la majoria dels usuaris donen el seu consentiment al processament per utilitzar un servei i no entenen totes les implicacions de les seves eleccions”. Aquest és part del text del dictamen del Comitè Europeu de Protecció de Dades (EDPB) sobre la controvertida qüestió del model de negoci “consentiment o pagament” i els drets de protecció de dades.

En paraules de la presidenta de l’EDPB), Anu Talus, el dictamen aborda amb claredat la validesa o no del consentiment per tractar dades personals amb finalitats de publicitat comportamental en el context dels models de “consentiment o pagament” i els drets de protecció de dades desplegats per grans plataformes en línia.

L’EDPB considera que oferir només una alternativa de pagament als serveis que impliquin el tractament de dades personals amb finalitats de publicitat comportamental no hauria de ser la via predeterminada per als responsables del tractament. A l’hora de desenvolupar alternatives, les grans plataformes en línia haurien de plantejar-se oferir als individus una “alternativa equivalent” que no impliqui el pagament d’una quota. Si els controladors opten per cobrar una tarifa per l’accés a l'”alternativa equivalent”, haurien de considerar significativament oferir una alternativa addicional. Aquesta alternativa gratuïta hauria de ser sense publicitat de comportament, per exemple, amb una forma de publicitat que impliqui el tractament de menys dades personals o cap. Aquest és un factor especialment important en l’avaluació del consentiment vàlid, segons el GDPR.

L’organisme també subratlla, des del seu bloc, que l’obtenció del consentiment no eximeix el responsable del tractament de l’adhesió a tots els principis assenyalats a l’art. 5 GDPR, com ara la limitació de propòsits, la minimització de dades i l’equitat. Pel que fa a la necessitat que el consentiment sigui lliure, cal tenir en compte aquests criteris: condicionalitat, perjudici, desequilibri de poder i granularitat.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (I·lustració: EDPB)