Els periodistes de dades ja disposen d’una Guia de bones pràctiques

Els periodistes de dades ja disposen d’una Guia de bones pràctiques

Un manual pràctic que ofereix claus per convertir les dades en històries periodístiques atractives i rellevants per a la societat ja està a l’abast dels periodistes de dades. L’Observatori Valencià de Dades Obertes i Transparència ha creat la Guia de Bones Pràctiques per a Periodistes de Dades, document que abasta diverses àrees temàtiques, incloent-hi tècniques avançades de recopilació i anàlisi de dades, estratègies per a la visualització efectiva de la informació, i consells per a la narració d’històries basades en dades.

Aquesta guia, l’autora de la qual és Lorena Rosalía Romero Domínguez, professora titular a l’àrea de periodisme de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Sevilla, pretén millorar les competències dels periodistes en el maneig de grans volums d’informació, facilitant la producció de reportatges que no només informin, sinó que també promoguin la comprensió i el debat públic sobre temes d’importància social posant l’èmfasi en l’ètica periodística en el tractament de les dades obertes, mentre promou una aproximació que respecti la privadesa i dignitat de les persones representades en les xifres. Es tracta, sobretot, de fer servir les dades de forma responsable.

Amb un marcat matís pràctic, la Guia ofereix consells útils que abasten totes les fases de treball amb la dada, des de la seva obtenció (amb especial atenció als portals de dades obertes autonòmiques, nacionals i internacionals), filtratge i anàlisi, fins a la presentació d’aquest de manera atractiva emprant tècniques de storytelling

El treball de la professora Romero abasta, doncs, diverses àrees temàtiques, incloent-hi tècniques avançades de recopilació i anàlisi de dades, estratègies per a la visualització efectiva de la informació, i consells per a la narració d’històries basades dades. L’objectiu final que persegueix la seva autora és que aquest document es converteixi en un recurs útil per a aquells professionals que busquen explotar el potencial de les dades obertes a l’enfortiment de la transparència i la participació ciutadana, promovent reportatges que informin i que estimulin el debat públic. Podeu accedir a la Guia des d’aquest enllaç.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: portada de la Guia/editora: Antonia Ferrer-Sapena)