En 25 anys, les vendes dels diaris catalans han caigut un 80%

En 25 anys, les vendes dels diaris catalans han caigut un 80%

Deu diaris (dels onze editats a Catalunya que surten en paper set dies a la setmana) acumulen pèrdues des de començament de la dècada dels anys vint. Els quatre de distribució nacional sobrepassen els 33 milions (33.471.000 €), els cinc locals passen dels 4 (4.251.000 €) i els esportius superen els 7,5 (7.585.000 €). Un total de 45.307.000 € en tres anys. Són les dades que consten en el Registre Mercantil.

Així, doncs, els onze diaris de Catalunya que tenen edició impresa set dies a la setmana han perdut en el període 2020-2022, els darrers tres anys dels quals es coneixen les dades, un total de 45 milions d’euros. Tot i que, en el mateix període, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, les dues grans institucions del país, hi han aportat (entre subvencions i publicitat) 43 milions d’euros, un 10% de la facturació total. Els onze diaris venien, el desembre del 2023, una mitjana diària de 118.206 exemplars. Fa vint-i-cinc anys aquests mateixos diaris en venien 580.311 de mitjana diària. Una caiguda del 80%.

(Dades extretes de l’article “De com guanyar el futur, quan mori el paper”, de Joan Vall Clara, publicat al diari El Punt Avui, l’únic diari català, per cert, que ha tancat amb benefici els darrers tres anys amb dades del Registre Mercantil).- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Gràfic: El Punt Avui)