Estudi sobre una dieta mediàtica saludable

Estudi sobre una dieta mediàtica saludable

Joan Antoni Guerrero dona a conèixer al portal de la Universitat Oberta de Catalunya un estudi fet per cinc universitats en cinc països europeus (Alemanya, Polònia, Romania, Espanya i el Regne Unit), en el qual ha participat la UOC, el qual explora el concepte de dieta mediàtica, és a dir, quin és el patró de consum de notícies que segueixen dos grups d’edat diferenciats (un d’adults joves, de 18 a 25 anys, i un altre d’adults de més edat, majors de 55 anys) en un escenari com l’actual, en què els mitjans tradicionals conviuen amb les xarxes socials i les noves narratives. L’estudi A qualitative examination of (political) media diets across age cohorts in five countries es basa en entrevistes a grups focals per tal de recollir l’opinió que tenen sobre el seu propi consum de notícies, quina idea tenen sobre el que hauria de ser una dieta de mitjans “saludable” i, finalment, quina opinió els mereix la dieta que segueixen els altres.

En el resum que en fa Joan Antoni Guerrero, ens diu que l’estudi conclou que hi ha una diferència bastant marcada entre grups d’edat. “Mentre que el d’adults joves beu més de les xarxes socials, el d’adults de més edat continua principalment continua amb els mitjans tradicionals. En termes d’usuaris de notícies, els joves són principalment “usuaris de notícies de les xarxes socials”, que poden esdevenir “buscadors de notícies en línia”, però això només en el cas que es tracti d’un tema que els interessi. El grup d’adults de més edat són usuaris de notícies “tradicionals”, pel que fa a les fonts de les quals es nodreixen”.

Els autors de l’estudi expliquen que, tenint en compte els resultats, els periodistes poden prendre consciència “de les diferències entre les cohorts d’edat perquè el nombre de gent més gran possible tingui una dieta mediàtica ‘sana'”. Pel que fa als polítics, els resultats de la investigació poden suggerir que “han de garantir mitjans independents i promoure iniciatives d’alfabetització mediàtica”. Els educadors, per la seva banda, un cop analitzades les conclusions, “haurien d’ajudar la gent a navegar pel panorama mediàtic modern perquè els ciutadans puguin tenir una dieta mediàtica ‘sana'”.

Aconsello la lectura completa de l’article del periodista Joan Antoni Guerrero Vall. El trobareu en aquest enllaç.- BéMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Wickenburg Community)