França a l’avantguarda de la protecció jurídica dels periodistes a Europa, segons Apig

França a l’avantguarda de la protecció jurídica dels periodistes a Europa, segons Apig

KPMG Global Strategy Group i KPMG Avocats van realitzar un estudi jurídic sobre la llibertat, la independència periodística i el pluralisme de la premsa a Europa en nom de la General Information Press Alliance. Segons informa Vincent Thobel a The Media Leader, els seus resultats confirmen la posició favorable del marc legal francès en termes de llibertat i independència a escala europea. Aquest marc no només és robust, sinó que està en constant evolució, oferint garanties úniques pel que fa a la protecció econòmica i jurídica.

Aquestes garanties inclouen un marc legal sòlid, en particular la llei de 29 de juliol de 1881 sobre llibertat de premsa, així com els mecanismes de control de les concentracions en el sector de la premsa derivats de la llei de 1986. Això preveu la limitació de les inversions en capital i supervisió de fusions i adquisicions en el sector dels mitjans.

L’estudi mostra que els periodistes francesos es beneficien d’una protecció legal i econòmica significativament més gran que alguns dels seus homòlegs a Europa. Això inclou la protecció de les fonts, el benefici de consciència i les clàusules de traspàs, un règim social propi de la professió, però també unes garanties específiques en l’àmbit penal, en particular en el marc de la responsabilitat en cascada prevista per la llei de 1881.

En el seu article, Vincent Thobel també informe que, a més, hi ha un sistema de suport econòmic al pluralisme en el sector de la premsa i la informació, que inclou ajudes públiques i règims fiscals que contribueixen a la independència de les empreses de premsa i dels periodistes i els permeten resistir les pressions comercials i polítiques.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Moustique)