GPT 4 és més creatiu que els humans en les tasques del pensament divergent

GPT 4 és més creatiu que els humans en les tasques del pensament divergent

L’aparició de grans models de llenguatge d’intel·ligència artificial (IA) accessibles al públic com ara ChatGPT ha donat lloc a converses globals sobre les implicacions de les capacitats d’IA. La investigació emergent sobre IA ha desafiat la suposició que el potencial creatiu és un tret exclusivament humà, per tant, sembla que hi ha una desconnexió entre la percepció humana i allò que la IA és capaç de crear objectivament.

Aquest és el punt de partida de l’estudi titulat “L’estat actual dels models de llenguatge generatiu d’intel·ligència artificial és més creatiu que els humans en tasques de pensament divergent” (The current state of artificial intelligence generative language models is more creative than humans on divergent thinking tasks), dels professors Kent F. Hubert, Kim N.Awa i Darya L. Zabelina (del departament Psicologia de la Universitat d’Arkansas) Els autors donen a conèixer que el seu objectiu era “avaluar el potencial creatiu dels humans en comparació amb la IA.

En l’estudi, 151 participants humans i GPT-4 van proporcionar respostes per a la tasca d’usos alternatius, la tasca de conseqüències i la tasca d’associacions divergents. “Vam trobar -conclouen- que la IA era molt més creativa al llarg de cada mesura de pensament divergent en comparació amb els homòlegs humans. “Concretament, quan es controlava la força de les respostes, la IA era més original i elaborada”. Els resultats actuals suggereixen que “l’estat actual dels models de llenguatge d’IA demostra un potencial creatiu més alt que els enquestats humans”.

Segons els professors Hubert, Awa i Zabelina, l’estudi que han treballat ofereix proves noves sobre l’estat actual dels grans models lingüístics (és a dir, GPT-4) i les capacitats de producció creativa divergent en comparació amb els participants humans. I diuen: “En general, GPT-4 era més original i elaborat que els humans en cadascuna de les tasques de pensament divergent (és a dir, el procés de pensament que genera idees creatives mitjançant l’exploració de moltes solucions possibles), fins i tot quan es controlava la força de les respostes. En altres paraules, GPT-4 va demostrar un potencial creatiu més alt en tota una bateria de tasques de pensament divergents (en aquest cas, la tasca d’usos alternatius, la tasca de conseqüències i la tasca d’associacions divergents).

Els autors conclouen que “La prevalença i l’accessibilitat d’Internet ha donat forma dràstica a la forma en què els humans interactuen amb els sistemes de processament del llenguatge i els motors de cerca. Els LLM com ara GPT-4 no són ara una excepció en la ubiqüitat. La cerca d’informació té múltiples canals que abans no estaven disponibles, i amb aquestes funcions inclouen una sèrie d’estratègies per trobar millor la informació desitjada”.

Us recomanem la lectura d’aquest treball dels investigadors de la Universitat d’Alaska. El trobareu aquí.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Techerati)