IA, verificació de dades i formats visuals, entre les tendències dels mitjans per als propers anys, segons l’Informe IBERIFIER

IA, verificació de dades i formats visuals, entre les tendències dels mitjans per als propers anys, segons l’Informe IBERIFIER

El primer informe d’enguany de l’Observatori Ibèric de Mitjans Digitals i Desinformació, IBERIFIER, tracta sobre les noves tendències mediàtiques per al 2025/2030. Entre les conclusions del document “Anàlisi de tendències i innovació per a l’ecosistema mediàtic d’Espanya i Portugal”, destaca el camí que ja s’està seguint en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial, la IA, la verificació de fets per combatre la desinformació –que ha guanyat sofisticació– , i el focus en formats visuals, vídeos per arribar als més joves. 

L’informe complet es pot trobar aquí.  És possible trobar-hi l’avaluació per temàtiques, amb algunes de les declaracions dels entrevistats: des de Fact checking, fins a IA, empresa, empreses, cultura periodística, entre d’altres.

Aquesta investigació, realitzada per investigadors espanyols i portuguesos, es va dur a terme en dos moments diferents. En primer lloc, s’ha entrevistat a investigadors i experts a través d’entrevistes i després s’ha intentat revalorar aquestes tendències proposades, a partir d’una enquesta proposada als directors de mitjans, que es troben sobre el terreny. Una de les conclusions és que el metavers, l’ús d’entorns immersius per difondre informació, encara no està sent àmpliament considerat com una nova aposta. Des de la posada en marxa d’Iberifier el 2022, els verificadors i mitjans que conformen aquest observatori han verificat un total de 1.797 desinformacions.

Liderat per la Universitat de Navarra, el  projecte IBERIFIER  –Iberian Digital Media Research and Fact-Checking Hub– cerca investigar els cibermitjans i monitoritzar les amenaces a la desinformació a Espanya i Portugal. És un dels vuit hubs de regions que formen part de l’European Digital Media Observatory (EDMO) de la Unió Europea.

El projecte centra les seves investigacions en  cinc línies de treball:

  1. Investigar sobre les característiques i tendències de l’ecosistema ibèric dels mitjans digitals.
  2. Desenvolupar  tecnologies computacionals  per a la  detecció primerenca de la desinformació.
  3. Verificar i desmentir desinformació  al territori ibèric, reportant a la Comissió Europea.
  4. Preparar també  informes estratègics sobre amenaces  de desinformació, tant per al coneixement públic com per a les autoritats d’Espanya i Portugal.
  5. Treballar en iniciatives d’alfabetització mediàtica  adreçades a periodistes i informadors, joves i la societat en conjunt.

Des de la posada en marxa d’Iberifier el 202, els verificadors i mitjans que conformen aquest observatori han verificat un total de 1.797 desinformacions. Pel que fa a aquest darrer informe, i en el cas d’Espanya, l’investigador principal de Llengua i Cultura espanyola del Reial Institut Elcano, Ángel Badillo Matos, ha destacat alguns factors que expliquen per que el fenomen de la desinformació està emergint a l’estat espanyol. “Quan un sistema garanteix la llibertat dʻexpressió és més difícil combatre la desinformació perquè no pots prohibir certs missatges de l’esfera pública”, ha indicat. Un altre dels punts esmentats per Badillo és la “polarització ideològica i afectiva” que s’està produint a Espanya. També ha assenyalat l’augment de les campanyes de desinformació en espanyol i ha assegurat que aquests continguts creats per afectar qualsevol país hispanoparlant poden arribar a Espanya amb més facilitat que la desinformació construïda en altres idiomes.- – Àmbit d’Estratègia