ELS MITJANS,  UN SECTOR DIVIDIT AL VOLTANT DE LES DADES

ELS MITJANS,  UN SECTOR DIVIDIT AL VOLTANT DE LES DADES

26/06/2024

Informe sobre l’estat dels mitjans 2024, de Cision: Un sector dividit al voltant de les dades

Cision (empresa dedicada als professionals de RR. PP. y Marketing), acaba de donar a conèixer el seu informe “Estado de los Medios 2024”. Durant més d’una dècada, aquest informe anual ha servit com a veu dels periodistes per a professionals de relacions públiques i comunicació corporativa a tot el món. Aquest any han enquestat més de tres mil periodistes per entendre els seus reptes més grans, imposats per factors com el canvi en els comportaments de l’audiència, la reducció de la indústria i el ràpid creixement de la intel·ligència artificial.

Les conclusions revelen insights accionables sobre què poden dir i fer els professionals de RP per assegurar més cobertura mediàtica i construir relacions duradores i mútuament beneficioses amb els professionals dels mitjans.

La primera conclusió destaca que aquest és un sector dividit al voltant de les dades. Recordeu que la narració d’històries ha estat sempre el cor del periodisme, però les dades s’han convertit ara en un ingredient essencial. “La majoria dels periodistes confia en les dades per mesurar l’èxit i donar forma a la seva estratègia editorial. Per a gairebé dos de cada cinc periodistes, les dades tindran un paper encara més important en la manera com abordaran la seva feina aquest any”. I afegeix: “Al mateix temps, molts periodistes lluiten contra la pressió de prioritzar les històries més «populars» en termes d’interacció i opinions; com va assenyalar un enquestat, «gran part del periodisme s’ha centrat en els clics i els “compartits” i aquests semblen sovint tenir prioritat sobre tenir informat el públic».- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Cision)