La Iniciativa de Confiança en Periodisme eleva la qualitat de la professió

La Iniciativa de Confiança en Periodisme eleva la qualitat de la professió

Per ESTANIS ALCOVER i MARTÍ (*).-

Crec recordar que en alguna ocasió ja m’he referit a la Iniciativa de Confiança en Periodisme (JTI, per Journalism Trust Initiative). Em sembla una bona iniciativa i de tant en tant m’agrada saber de la seva evolució. La JTI té com a objectiu un espai d’informació més saludable. Desenvolupa i implementa indicadors de fiabilitat del periodisme i, així, promou i premia el compliment de les normes i l’ètica professional.

Aquesta peculiar iniciativa es va iniciar i està essent gestionada per l’ONG en defensa de la llibertat de premsa i els drets humans Reporters Sense Fronteres (RSF), amb seu a París, amb el suport de socis com la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i amb la participació de més de mil mitjans de 80 països. Segons el seu web, la JTI ha estat desenvolupada per un grup de 130 experts que inclou periodistes, institucions, organismes reguladors, editors i actors de noves tecnologies sota la protecció del Comitè Europeu d’Estandardització (CEN) i publicat com a Acord de Taller CWA 17493 el desembre de 2019. Google i Facebook van participar en el desenvolupament dels estàndards; el finançament de l’eina el fa Craig Newmark Philanthropies.

En realitat estem davant d’una norma internacional dissenyada com una ISO i es basa en 130 criteris decisius i objectius, relacionats amb la transparència dels mitjans i la professionalitat dels processos editorials, entre els quals destaquen: a) l’aplicació d’una línia editorial; b) l’existència de mecanismes de correcció; c) la gestió dels continguts generats automàticament; d) control intern/extern; e) transparència sobre la identitat dels propietaris; f) les fonts d’ingressos, i g) l’acreditació del compliment de les garanties professionals.

La JTI ofereix clares diferències respecte d’altres projectes d’indicadors de confiança. Potser destacaria que se centra únicament en el procés, el nivell de “confecció” del periodisme i no en els continguts individuals, tractats cas per cas.

Aquesta aplicació es va presentar la setmana passada a Barcelona, a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El CPC enumera alguns dels avantatges d’aquesta eina, com ara la indexació algorítmica (que gràcies a la integració de dades de la JTI per part de Microsoft, afavoreix els continguts de notícies fiables als motors de cerca), i l’optimització o millora del rendiment dels processos editorials. D’aquesta manera, l’eina permet a la ciutadania identificar el periodisme compromès amb la deontologia i desenvolupar un ecosistema de notícies més saludable, denominador comú d’aquesta iniciativa.

El CPC explica que, en el marc legislatiu, la JTI ha avançat significativament, essent reconeguda a escala europea en el Codi de Conducta de la UE sobre desinformació, així com en la recentment aprovada llei de mitjans de comunicació coneguda, com l’European Media Freedom Act. Bé és cert també que aquesta eina s’ha incorporat com un dels criteris possibles per identificar, com bé diu el Col·legi, “els mitjans de comunicació que han de rebre protecció contra l’eliminació arbitrària per part dels moderadors de les plataformes en línia”.

A més de ser usats pels periodistes i el públic en general, els estàndards són rellevants per a les empreses tecnològiques i per als anunciants, així com per a aquells en desenvolupament de mitjans.

Recorrent al butlletí de notícies de la iniciativa JTC, queda palesa la rellevància de la tasca que desenvolupa: “Mentre creix la desconfiança cap als mitjans i els periodistes, els continguts periodístics estan en competència directa en plataformes amb qualsevol altre tipus de continguts, era urgent trobar solucions estructurals per reguanyar la confiança i crear condicions favorables per a la seva recuperació”. D’aquí la proposta de la Journalism Trust Initiative d’implantar un mecanisme internacional que premiï les pràctiques periodístiques ètiques amb la certificació que comentava més amunt.

Aquesta iniciativa-aplicació permet als mitjans de comunicació verificar i compartir si compleixen o no amb les millors pràctiques editorials, incrementar la seva visibilitat i distingir-se del soroll que envaeix l’espai digital. Com a bé públic i de referència, la iniciativa es pot descarregar gratuïtament. Si hom vol més informació, pot visitar el lloc web de la JTI.

(*) Estanis Alcover i Martí és periodista i consultor. Co-fundador de Mediàtic Marketing Consulting i el seu Àmbit d’Estratègia. Article publicat a Comunicació 21.