La Innovació en Comunicació, prioritat transversal per a la majoria de les organitzacions

La Innovació en Comunicació, prioritat transversal per a la majoria de les organitzacions

L’Associació de Directius de Comunicació  i la consultora BCW van presentar l’estudi “La Innovació en Comunicació”, que aprofundeix sobre com entenen i apliquen els professionals de la comunicació la innovació a la seva àrea, i aprofundeixen en com més enllà de la tradicional associació del terme “ innovació ” amb la tecnologia , aquesta disciplina ha passat de ser una característica de les empreses tecnològiques i start-ups, a convertir-se en una prioritat transversal per a la majoria de les organitzacions.

L’estudi revela que més del 40% dels enquestats encara no conceben la innovació en la seva accepció més àmplia, i que el terme els evoca principalment nous formats i canals de comunicació. D’altra banda, posa en valor la transformació digital com a component essencial d’aquest canvi, alhora que destaca el paper crucial de la comunicació en aquest procés.

En les conclusions de l’informe es destaca la importància d’assolir un consens dins de la professió sobre com s’entén la innovació en comunicació.- Àmbit d’Estratègia