La perspectiva de l’audiència sobre la IA en el periodisme

La perspectiva de l’audiència sobre la IA en el periodisme

Gran part de la conversa sobre la integració de la IA en el periodisme ha estat predominantment des de la perspectiva de les redaccions.  Sarah Cool-Fergus, des de Twype Digital Publishing, ho aborda àmpliament i amb tota claredat sota els tres prismes possibles: com els editors poden utilitzar la IA a les seves redaccionscom en regulen l’ús o com fan (o no) tractes amb empreses d’IA. 

No obstant això, Cool-Fergus afirma que la perspectiva que sovint està infrarepresentada és la de l’audiència, el consumidor final de productes informatius. Estudis recents -diu-, inclosa una  enquesta exhaustiva de la BBC i Ipsos, han començat a fer llum sobre les perspectives de l’audiència sobre la IA al periodisme.

La primera conclusió de l’estudi de la BBC és que el públic vol entendre millor el valor que l’IA pot aportar a la seva experiència de consum de notícies.  Per l’autora del treball, “el desplegament de l’IA als mitjans de comunicació comporta una advertència: la tecnologia ha de demostrar beneficis clars per a l’audiència. L’escepticisme que envolta la IA sovint prové de la preocupació sobre la privadesa de les dades, la desinformació i la pèrdua del toc humà en la narració. Perquè la IA sigui realment acceptada pel públic, aquestes preocupacions s’han d’abordar mitjançant pràctiques transparents i demostracions clares del valor afegit de la IA al procés de consum de notícies”.

Malgrat els avenços en IA, l’element de confiança continua sent fonamental. Els públics busquen la tranquil·litat que els elements humans del periodisme (supervisió editorial, informes ètics i context) romanen intactes.  

Aquesta perspectiva, ens diu Sarah Cool-Fergus, està sostinguda per una enquesta de YouGov realitzada al Regne Unit, on només un petit percentatge (6%) dels enquestats considerava que els beneficis de la IA als mitjans superen els seus riscos.  Curiosament, escriu l’autora, aquest escepticisme varia segons la població, i el públic més jove mostra més obertura a la integració de la IA als mitjans. En qualsevol cas, hi ha una educació clara sobre els beneficis de la IA a la redacció amb les audiències.  

Navegant pel futur amb IA en periodisme

La conclusió de l’informe publicat per Twype Digital Publishing recorda que “a mesura que la IA continua impregnant diverses facetes del periodisme, l’atenció s’ha de centrar en l’adopció tecnològica i alinear aquests avenços amb les expectatives de l’audiència i els estàndards ètics. La integració reeixida de la IA en el periodisme dependrà de com els editors puguin comunicar els beneficis, gestionar els riscos i mantenir la confiança de la seva audiència. “En prioritzar la transparència -raona l’autora en la conclusió-, millorar el valor que s’ofereix als consumidors i preservar l’element humà en els informes de notícies, les organitzacions de mitjans poden aprofitar la IA com a eina tecnològica i com a catalitzador per enriquir l’experiència informativa per a tothom”.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Vrije Universiteit Brussel)