La premsa local catalana suma prop de dos milions de lectors

La premsa local catalana suma prop de dos milions de lectors

Una vegada més, les dades posen la premsa de proximitat de Catalunya com la més llegida, al mateix temps que continua essent la més valorada i la que té un índex més elevat de confiança dels seus lectors. És tracta d’un fet únic en tot l’Estat espanyol tot i no ser prou reconegut per les centrals de mitjans, les agències de publicitat i les mateixes Administracions (Estat, Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments), excepte excepcions que confirmen la regla.

Catalunya aixopluga 550 capçaleres de premsa local (de proximitat), de les quals 154 són de pagament, amb un total de 375.307 lectors.

Quan a la premsa digital, operen 379 capçaleres amb un total superior als 13 milions i mig d’usuaris mensuals.

L’audiència total de la premsa de proximitat (local) de Catalunya arriba, doncs, a prop dels 2 milions de lectors diaris.

Totes les capçaleres catalanes estan agrupades en dues associacions, l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) i l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), que en garanteixen la seva difusió. Al mateix temps, la majoria d’aquests mitjans estan auditats per l’OJD (en el cas del paper) i per OJD Interactiva (pels digitals)

Com s’ha escrit infinitat de vegades, Catalunya és una nació amb gran tradició de mitjans de proximitat tant impresos com digitals. La premsa local i comarcal, el ric ventall de ràdios i televisions de proximitat, i la qualitat de les publicacions especialitzades són singularitats que caracteritzen el nostre sistema de comunicació i que conviuen amb un nombre significatiu i important de grups empresarials en l’àmbit de la comunicació que es projecten al món des de Catalunya.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Comunicació 21)