La regulació dels mercats digitals ja és aquí:  Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, TikTok… i els seus usuaris es veuen afectats

La regulació dels mercats digitals ja és aquí:  Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, TikTok… i els seus usuaris es veuen afectats

Dijous 7 de març comença a aplicar-se i entra en vigor la Llei Europea de Mercats Digitals. Els responsables designats hauran de complir totes les disposicions de la nova llei, entre les quals hi ha donar accés a les dades als usuaris, posar fi a l’autopreferència de serveis propis i donar més opcions als consumidors digitals. L’incompliment de la DMA pot comportar processos judicials llargs i multes elevades. Tota la informació està disponible a la web de la Comissió Europea.

A més, la Llei de serveis digitals comença també a aplicar als intermediaris digitals que connecten amb persones, continguts i productes europeus. Totes les plataformes en línia, exceptuant les petites empreses de menys de 50 empleats i un volum de negoci anual inferior a 10 milions d’euros, han de començar a complir les obligacions d’aquesta llei. Entre aquestes responsabilitats figuren el contrarestar els continguts, béns i serveis il·legals, proporcionant als usuaris mitjans per assenyalar el contingut fraudulent o abusiu; prohibir els anuncis sensibles i adreçats a menors; proporcionar a l’usuari afectat per la moderació de continguts una exposició de motius i accés a un mecanisme de reclamació i facilitar termes i condicions clares.

La nova llei identifica “Gatekeepers”, és a dir, empreses el poder de les quals es considera quasi monopolístic sobre determinades xarxes o determinats usos. Penseu en Google per a cercadors, Amazon per al comerç electrònic, Apple iOS en iPhones … En total, de moment, n’hi ha sis  : Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft i ByteDance, el empresa matriu de TikTok.

Els responsables designats hauran de complir totes les disposicions de la nova llei, entre les quals hi ha donar accés a les dades als usuaris, posar fi a l’autopreferència de serveis propis i donar més opcions als consumidors digitals. L’incompliment de la DMA pot comportar processos judicials llargs i multes elevades. Tota la informació està disponible a la web de la Comissió Europea.- Àmbit d’Estratègia (il·lustració: gfmag)