La responsabilitat de les xarxes socials i els usuaris per difamació

La responsabilitat de les xarxes socials i els usuaris per difamació

Un dels articles que integren el núm. 40 de la Revista IDP (revista d’internet, dret i política) és “Matar el missatger? La responsabilitat de les xarxes socials i els usuaris per difamació”, elaborat per Laura Herrerías Castro, investigadora predoctoral a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

El IurisCrimPol (el bloc dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya), des taca alguns dels aspectes clau de l’article:

– Els operadors de plataformes de xarxes socials poden ser responsables per allotjar continguts difamatoris? La resposta és que sí, sempre que s’acrediti el coneixement de la il·licitud i la falta de reacció diligent per eliminar o inhabilitar l’accés al contingut en qüestió.

– I els usuaris que contribueixen a la seva difusió per mitjà de funcions com m’agrades, comparteix o comenta? En primer lloc, l’usuari que emet un m’agrada no duu a terme l’acció prevista en l’article 7.7 de la LOPDH, perquè això per si sol no implica realitzar una imputació de fets o manifestació de judicis de valor. En segon lloc, l’acció de compartir un contingut la il·licitud del qual és evident, com una piulada que inclou insults contra una persona, sí que encaixaria en el supòsit que preveu aquest article. En tercer lloc, sense perjudici que els usuaris que difamen per mitjà dels comentaris siguin considerats civilment responsables en qualitat d’autor, també poden ser-ho els mateixos titulars dels comptes si no reaccionen diligentment enfront d’aquests comentaris.

Per analitzar amb més profunditat aquestes qüestions, es pot consultar l’article íntegrament a: Ferreries Castro, Laura. “¿Matar al mensajero? La responsabilidad de las redes sociales y los usuarios por difamación”. IDP. Revista d’Internet, Dret i Política, 2024, núm. 40, p. 1-12, https://doi.org/10.7238/idp.v0i40.416519.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Blogs Institucionals UOC)