“La intel·ligència artificial en el periodisme” (Santiago Tejedor)

“La intel·ligència artificial en el periodisme” (Santiago Tejedor)

Pel passat Sant Jordi va estar disponible-i ho està ara, naturalment- el llibre titulat “La intel·ligència artificial al periodisme: “Mirades d’experts sobre els riscos, les oportunitats i els desafiaments de la comunicació robotitzada a les comarques gironines”. Aquest treball, obre del professor Santiago Tejedor (director del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB), ha tingut el suport de la  beca Carles Rahola  que convoca l’Ajuntament de Girona. El llibre estudia i analitza les possibilitats de la  IA  en el context de la  premsa local i comarcal, al mateix temps que reflexiona sobre l’impacte i els desafiaments que la intel·ligència artificial introdueix en l’àmbit periodístic.

L’obra compta amb les reflexions de 31 experts que, des de diferents disciplines i enfocaments, reflexionen sobre la IA i les seves aportacions, desafiaments i reptes en un context tecnològic de canviant transformacions i on el periodisme local i comarcal demana directrius i referències clares per poder articular una estratègia solvent en els seus àmbits d’influència. Per això, Tejedor ha analitzat documents i, juntament amb el treball amb experts, ha conversat amb periodistes i directius de diferents mitjans de comunicació de Girona. El resultat és un treball, inexistent fins ara, que estableix línies de treballs alhora que identifica possibilitats i amenaces en l’àmbit periodístic.

D’altra banda, Tejedor reuneix una sèrie de recursos que ajuden el periodista al seu treball de cerca, gestió i producció de continguts de diferents tipologies i enfocament. La investigació consolida una trajectòria de l’autor en aquest camp on ha publicat un manual, diversos articles i diversos informes sobre el periodisme i la IA.

El treball premiat està disponible en obert al següent enllaç.- BeMeditàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: portada del Llibre / Xavier Ortuño, a partir de Bing Create)