Més de 4.970 milions d’euros, inversió a Espanya de la publicitat digital

Més de 4.970 milions d’euros, inversió a Espanya de la publicitat digital

S’ha presentat a Barcelona, a l’auditori d’Adevinta, l’Estudi d’Inversió Publicitària a Mitjans Digitals 2024 patrocinat per Adevinta Spain i adjinn, i elaborat per IAB Spain en col·laboració amb PwC España.

Tal com recull l’estudi, el 2023 la inversió en publicitat en mitjans digitals a Espanya va superar els 4.970 milions d’euros, i va créixer un 9,8 % respecte al 2022 i un 20,8 % respecte al 2021. Aquest creixement ve impulsat principalment per l’increment de categories com TV Connectada, Àudio Digital i Influencers.

El canal digital ja suposa el 61,7% de la inversió sobre el total de mitjans. Els models de contractació automatitzada (Inversió Programàtica, Search i Xarxes Socials) experimenten una lleugera reducció davant de les dades obtingudes el 2022 (72,3 %), suposant ara el 71,3 % del total d’inversió en mitjans digitals.

Com a novetat aquest any, s’ha considerat Branded Content com una categoria independent, traient-la del còmput total de Display. A més, per primera vegada s’incorpora a l’estudi la disciplina Retail Media, desglossada com a annex.

La distribució per disciplines és la següent: Display sense RRSS (1.122,4 M€), Branded Content (96,0 M€), RRSS (1.410,0 M€), Search (1.616,7 M€), Classificats (334.9 M€), DOOH (124,4 M€), Àudio Digital (116.1 M€), Influencers (79,2 M€), i TV Connectada (79,0 M€).

Els sectors més actius el 2023 quant a inversió digital han estat: Institucions (10,7%), Distribució (10,1%) i Automoció (10,0%). Per la seva banda, els tres principals anunciants per inversió el 2023 van ser: BBVA, Amazon i O2. Es pot accedir a l’estudi emplenant un petit formulari.

Acabada la presentació s’ha fet un molt interessant col·loqui amb la participació d’Alberto Martín, advertising sales director & Milanuncios sales director d’Adevinta Spain, com a moderador; Eduard Amiel, managing director de Carat; Laia Alarcón, head of ecommerce Marketing & Media de Lidl, i Marta Rubio, digital media manager de SEAT- CUPRA.- Àmbit d’Estratègia