Millores salarials en el nou conveni de la premsa

Millores salarials en el nou conveni de la premsa

El nou conveni col·lectiu de la premsa diària, pactat entre la patronal i els sindicats, recull una pujada salarial del 8% sobre tots els conceptes, durant els seus tres anys de vigència. 3% el 2023, amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener; 2% el 2024 i 3% el 2025. Al nou conveni desapareixen les categories professionals d’ajudant i auxiliar de redacció, que diferents empreses han utilitzat per pagar menys a redactors i redactores amb anys d’experiència.

En aquesta línia, aquestes categories ara eliminades passen a denominar-se redactor C, als 12 mesos passaran a redactors B i després de 24 mesos més arribaran a redactors A. Les persones treballadores a qui s’apliqui aquest conveni tindran dret a un dia lliure i remunerat a l’any per a assumptes propis, un benefici de què fins ara no disposaven malgrat estar reconegut en molts convenis d’empresa. Una altra millora inclosa al nou conveni afecta el plus pel treball dominical. Les empreses han d’abonar aquest plus a partir del novè diumenge treballat a l’any i no a partir del dotzè com passava fins ara. També millora lleugerament el pagament per quilometratge i s’ha redactat tot el text en llenguatge inclusiu.

Els sindicats van anunciar fa uns dies que entre abril i juny, coincidint amb les eleccions autonòmiques i europees, convocarien “diverses jornades de vaga” en senyal de protesta al bloqueig de les negociacions. Ara, no caldran.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Juanjo Soler Pérez/uValencia)