No és ètic que un periodista en actiu faci publicitat. Ho confirma un acord del CIC

No és ètic que un periodista en actiu faci publicitat. Ho confirma un acord del CIC

El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) reprèn Jordi Rovira, director de la revista Capçalera (editada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya). El motiu és haver-se negat a publicar informacions sobre els periodistes que fan publicitat als mitjans, com per exemple la carta signada per deu col·legiats -entre ells un exdegà i diversos vocals- demanant una assemblea per discutir si s’havia d’atorgar un premi a la seva trajectòria a la periodista Olga Viza, quan era evident que havia fet publicitat (amb Matías Prats, per cert) durant un llarg període de temps. Capçalera tampoc va acollir cap informació sobre la publicació del llibre del també periodista Manuel López titulat “L’ètica i els periodistes que fan publicitat” (Edicions Carena), un llibre compromès amb el periodisme autèntic.

L’acord del CIC recorda que “tot i que el Consell de la Informació defensa el criteri editorial de la revista Capçalera i el seu consell de redacció, es considera oportú que aquesta publicació doni cobertura informativa suficient als dos motius que generen la queixa rebuda”.

El Codi Deontològic del CPC diu textualment: “Cal rebutjar les fórmules de promoció o publicitat sota l’aparença deliberada d’informacions periodístiques. Com a norma general, els professionals de la informació han d’evitar qualsevol situació de conflicte d’interessos, ja sigui d’àmbit polític, comercial, econòmic, financer o familiar, que posi en qüestió la credibilitat i la imparcialitat de la seva funció”.

En el seu llibre, Manel López recorda també que és una obligació dels periodistes “honorar la seva professió sense immiscuir-se en interessos comercials o polítics”, tot i que “alguns periodistes han acceptat posar la veu i la imatge en anuncis comercials, contravenint tots els codis ètics de la professió”.

Com diu el professor Bernardo Díaz Nosty sobre els periodistes que fan publicitat: «incorren en la degradació més absoluta que pot assolir la professió periodística».- Àmbit d’Estratègia (Fotografia d’EP)