Periodistes assistits per IA a la premsa de proximitat

Periodistes assistits per IA a la premsa de proximitat

S’ha dit molt sobre la IA generativa des que va arribar al corrent principal. Però al Regne Unit s’ha posat un focus d’exemple pràctic d’intel·ligència artificial generativa per a notícies. El focus il·lumina periodistes assistits per IA a la premsa de proximitat.

Newsquest és un grup de notícies britànic que compta amb catorze periodistes assistits per IA en 250 publicacions. Això significa que els periodistes estan entrenats per utilitzar la IA generativa com a part del seu ritme, i aquests periodistes publiquen més de 3.000 articles generats per IA al mes.

El seu verificador d’esborranys intern funciona en un sistema de bucle tancat, accedint a Chat GPT Microsoft Azure i connectant-se directament al seu CMS. Els periodistes col·locaran notes recopilades de fonts de confiança al verificador, introduint un recompte de paraules per rebre un esborrany que rebrà dos xecs: un xec més tradicional de l’editor i un dels mateixos sistemes d’IA.

Jody Doherty-Cove, responsable de Newsquest d’Editorial AI, va explicar a Journalism: “Esperem que això alleugi la càrrega de parts importants però mundanes de la feina per tornar el temps als periodistes tradicionals”. Va afegir que no es tractava d'”AI pel bé de la IA”, ja que alliberar periodistes pot oblidar-se dels escrits de notes de premsa i concentrar-se en informes judicials, exclusives i investigacions.

Podem saber més de com funcionen els periodistes assistits per IA a Newsquest des d’aquest enllaç.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: DataEX)