Quatre de cada cinc canadencs llegeixen contingut de diaris cada setmana

Quatre de cada cinc canadencs llegeixen contingut de diaris cada setmana

Malgrat el canvi -d’hàbits i digital- en el consum de mitjans, com hem pogut comprovar amb la davallada de lectors a l’estat espanyol, es dona el cas que els adults canadencs continuen relacionant-se amb el contingut dels diaris, ja sigui en format imprès o digital, setmanalment.

Una investigació realitzada a finals de 2023 descobreix que  el 81% dels canadencs declaren llegir un diari  en una de les quatre plataformes al llarg d’una setmana. Gairebé una quarta part de la població (22%) utilitza  les quatre   plataformes impreses i digitals  per accedir a les notícies i mantenir-se informada, destacant la integració dels hàbits de consum de notícies tradicionals i digitals.

Els diaris del Canadà continuen adaptant-se i atenent a les variades preferències dels lectors en l’era digital actual oferint contingut en diverses plataformes. L’accés als diaris des dels telèfons intel·ligents s’ha convertit en la plataforma número u en tot moment del dia, apel·lant al desig dels canadencs de mantenir-se informats sobre la marxa, les 24 hores del dia. Tanmateix, els lectors trien qualsevol nombre de plataformes per llegir el contingut dels diaris; ja no es tracta només d’una manera única d’arribar als lectors. Ho podem comprovar en aquest enllaç.- BeMediatic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: News Media Canada)