Què aporten les metadades públiques de TikTok a l’audiència

Què aporten les metadades públiques de TikTok a l’audiència

Ja està disponible al dipòsit digital de la Universitat Autònoma de Barcelona el primer article resultat del projecte “Polarització social i interculturalitat: el seguiment de l’actualitat política per part de la joventut migrant i autòctona des d’una mirada interseccional (POINTAP)» (PID2021-125032OB-I00), aprovat a la convocatòria 2021 “Proyectos de generación de conocimiento”, en el marc del Programa Estatal per impulsar la investigació científico-técnica i la seva transferència.

Es tracta de l’article “La participació de l’audiència segons les metadades de TikTok”, publicat a l’última edició de la revista Comunicar, número 1 en el rànquing de revistes espanyoles d’aquesta àrea (Scimago Journal & Country Rank)

L’INCOM de la UAB en fa un breu i interessant resum: “Amb l’expansió de la cultura digital, és necessari una profunda reflexió sobre com investigar les audiències. Si abans l’individu era ubicat dins d’una categoria social determinant dels seus gustos culturals, ara la tecnologia identifica pautes de comportament a partir del registre directe de les seves accions. Aquest text explora el tipus de coneixement que pot obtenir-se sobre la participació de l’audiència a TikTok. Es proposa una metodologia que consisteix en l’anàlisi de les metadades d’us visible. El treball es centra en “Ac2ality”, compte d’informació amb 4,4 milions de seguidors a Espanya. S’han analitzat tots els vídeos compartits durant sis setmanes del primer trimestre de l’any 2023 (n=173). La finalitat era conèixer (a) el grau de correspondència lineal entre les metadades d’una mateixa peça i (b) l’existència de correlacions entre metadades i tipus de vídeo/contingut. Per cada metadada disponible en obert (comentaris, “m’agrada”, guardats, compartits i reproducció), s’han establert quatre nivells d’activitat (baix, mitjà, alt i molt alt). La tendència majoritària apunta que els nivells obtinguts per les metadades no són coincidents, es a dir, un vídeo tindrà més o menys recepció segons la metadada observada. L’homogeneïtat dels vídeos fa que només detectem correlacions clares entre tema i metadades. Els temes amb menor presencia poden assolir nivells d’activitat alts”. Es pot accedir  a l’article des del ddd UAB.- BéMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Revista Comunicar)