Reptes que planteja la IA als mitjans de comunicació

Reptes que planteja la IA als mitjans de comunicació

Davant d’una caiguda sense precedents de la confiança de la ciutadania, de les audiències que s’allunyen de l’actualitat, de les dificultats de monetització i de la precarietat de la professió, els periodistes oscil·len entre la intuïció de noves oportunitats i la por a la substitució, pura i simple.

AI En un article per a l’Observatori Europeu de Periodisme (EJO), Nicolas Becquet, periodista i gerent de la divisió digital de L’Echo, a Bèlgica, enumera set reptes que la intel·ligència artificial planteja als mitjans de comunicació: des de la identificació d’oportunitats fins al declivi de l’economia d’enllaç. Un bon resum dels problemes actuals i futurs, que podeu trobar aquí.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Partnership on AI)