Segons Dentsu, el creixement de la despesa publicitària segueix per davant de l’economia

Segons Dentsu, el creixement de la despesa publicitària segueix per davant de l’economia

El creixement de la despesa publicitària segueix per davant de l’economia: Dentsu revisa les previsions de creixement global de la despesa publicitària al 5,0% per al 2024. La companyia preveu que la despesa mundial en publicitat creixi un 5,0% el 2024 (en comparació amb el 3,3% el 2023) per arribar als 754.400 milions de dòlars, a mesura que les perspectives de despesa millorin.

Segons el seu informe, el digital està superant les expectatives de creixement anteriors i ara es preveu que augmenti un 7,4% per captar el 59,6% de la despesa mundial el 2024, amb un creixement de dos dígits per als mitjans minoristes i les xarxes socials de pagament.

Aquestes són algunes de les previsions per a 2024 de dentsu Global Ad Spend Forecasts, una actualització de mitjans d’any que examina els canvis importants en la despesa publicitària per territori per canal de mitjans en 56 mercats. En total, a finals d’any es gastaran 754.400 milions de dòlars a tot el món. Aquest augment interanual no només és més ràpid que el que vam observar el 2023 (que va superar les previsions amb un creixement del 3,3% interanual), també supera el ritme de l’economia mundial en 1,8 punts percentuals.

Si bé es preveu que la despesa en publicitat impresa continuï reduint-se (-2,6% interanual), es preveu que la resta de canals de mitjans augmentin el 2024, amb un creixement de l’exterior un 4,2%, l’àudio un 0,4% i el cinema un 4,8%.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Dentsu)