Tendències de la indústria periodística per al 2024: Augmentar l’eficiència i millorar la qualitat del contingut periodístic

Tendències de la indústria periodística per al 2024: Augmentar l’eficiència i millorar la qualitat del contingut periodístic

Segons l’Associació Federal d’Editors Digitals i Editors de Diaris d’Alemanya, dos terços dels qui prenen decisions a les empreses editorials de diaris i digitals són força optimistes pel que fa al desenvolupament empresarial a curt termini; a mitjà termini, però, les expectatives són més aviat negatives. Com en anys anteriors, el negoci digital és un motor important. Les empreses esperen que la quota de vendes digitals es tripliqui en cinc anys. La prioritat en l’any en curs 2024 és el creixement mitjançant continguts de pagament i la digitalització de les subscripcions d’impressió existents. S’albira que a l’any 2030 hi haurà un canvi clar en la composició proporcional de les subscripcions a través d’impressió, paper electrònic i Plus.

Aquest podria ser, a grans trets, el resum de l’estudi representatiu “Trends in the Newspaper Industry 2024“, que la Federal Association of Digital Publishers and Newspaper Publishers (BDZV) va presentar fa quinze dies a Berlín, juntament amb la consultora de gestió d’Hamburg HIGHBERG (abans Schickler).

L’estudi identifica tres tendències principals: Eines d’aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial per augmentar l’eficiència / Millorar encara més la qualitat del contingut periodístic segons les necessitats dels usuaris / Dirigir-se amb precisió als grups objectiu.- Àmbit d’Estratègia