Tendències publicitàries globals: les xarxes socials assoleixen nous cims

Tendències publicitàries globals: les xarxes socials assoleixen nous cims

Warc ha presentat un nou informe sobre les tendències publicitàries globals, en el qual afirma que les xarxes socials assoleixen nous cims. Per WARC, una autoritat en l’eficàcia del màrqueting, les xarxes socials són ara el canal més gran del món per despesa publicitària, per davant de la cerca de pagament. Gran part d’aquest èxit, diu l’estudi, ha estat impulsat pel notable renaixement de Meta. Impulsat pel creixement de la despesa de les marques xineses i la popularitat de les seves eines d’IA, Meta està en camí de superar la televisió lineal a nivell mundial en ingressos publicitaris per al 2025.

Global Ad Trends, és un informe trimestral de Warc Media que es basa en el conjunt de dades de publicitat i intel·ligència dels mitjans de Warc per tenir una visió holística dels desenvolupaments actuals de la indústria.

L’informe pronostica que la fortalesa de les xarxes socials en els pressupostos també es pot veure en l’augment de TikTok i un retorn al creixement dels ingressos publicitaris de dos dígits a Snapchat i Pinterest, tot i que Twitter/X veurà una nova disminució del seu negoci publicitari.

El treball Global Ad Trends, Social media reaches new peaks, examina les últimes previsions d’inversió publicitària de Warc Media per entendre el lloc de lideratge de les xarxes socials al mercat publicitari i els reptes que suposa aquest domini en l’augment de les càrregues d’anuncis, així com l’impacte de la IA en la planificació dels mitjans.

Així, la despesa social global s’estima que ascendirà a 247.300 milions de dòlars el 2024, un 14,3% més que l’any anterior, per davant de la cerca de pagament. Tant Facebook com Instagram van créixer més d’un 20% interanual el primer trimestre del 2024, i es preveu que Meta guanyi 155.600 milions de dòlars en ingressos publicitaris aquest any. L’estudi afirma, finalment, que les plataformes tenen com a objectiu millorar l'”eficiència” de la monetització amb nous formats d’anuncis de cerca i compres.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Warc)