Tendències que marcaran l’estratègia de mitjans el 2024

Tendències que marcaran l’estratègia de mitjans el 2024

Sense ser un document ampli, l’article Three trends that will shape media strategy in 2024, de Digital Content Next, del que és autor Damian Radcliffe, professor de periodisme de Carolyn S. Chambers/Universitat d’Oregon, identifica tres tendències clau en l’estratègia de mitjans per al 2024:

Diversificació d’ingressos: Subratlla la necessitat creixent de les empreses de mitjans de diversificar les seves fonts d’ ingressos més enllà de la publicitat tradicional.

Focus en la IA: Analitza la creixent influència de la Intel·ligència Artificial Generativa en la indústria de mitjans, assenyalant els desafiaments i oportunitats que presenta, incloent-hi la necessitat de regulació.

Desenvolupament d’Audiència: Emfatitza la importància de desenvolupar relacions més profundes amb les audiències, utilitzant IA i altres eines per millorar la participació i adaptar-se a les preferències i necessitats del públic.- Àmbit d’Estratègia)