UGT defensa com una mesura necessària la reducció de la jornada laboral dels periodistes

UGT defensa com una mesura necessària la reducció de la jornada laboral dels periodistes

L’Agrupació de Periodistes d’UGT (AGP-UGT) ha fet una crida a la reducció de la jornada laboral al sector dels mitjans de comunicació a 35 hores setmanals, argumentant que aquesta mesura no només milloraria la salut dels treballadors, sinó que també fomentaria la creació d’ocupació al sector. Segons l’organització sindical, aquesta reducció podria generar 7.000 llocs de treball nous i optimitzar la conciliació entre la vida personal i professional.

La reducció de la jornada laboral és una necessitat urgent per millorar la salut dels empleats del sector dels mitjans de comunicació. L’AGP-UGT subratlla que, en la darrera dècada, la jornada pactada en aquests mitjans amb prou feines ha disminuït, passant de 39 hores setmanals el 2013 a 38,8 hores el 2023. Això no obstant, aquesta lleugera reducció no és suficient per combatre els problemes de salut que afligeixen els treballadors.

Segons el sindicat, les estadístiques revelen que un 6,2% dels empleats al sector d’Informació i Comunicacions presenten símptomes compatibles amb la depressió, i un 5,9% consumeix medicació de manera habitual. L’alta pressió del temps i la sobrecàrrega de treball afecten el 39,9% dels treballadors, xifra que puja al 47,5% entre les dones. A més, un 10,6% enfronta inseguretat laboral, i un 6,6% experimenta manca d’autonomia a la feina. Aquests factors contribueixen significativament als problemes de salut mental al sector.

La reducció de la jornada laboral sense minva salarial també pot tenir beneficis addicionals per a les empreses i la societat en general. L’AGP-UGT argumenta que aquesta mesura podria augmentar la productivitat dels treballadors, en reduir l’esgotament i millorar el benestar general. A més, en treballar menys hores, es reduiria el consum de recursos i la petjada de carboni, contribuint a la preservació del medi ambient.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: UGT)