Un estudi del mercat publicitari amb lliçons per a la premsa local

Un estudi del mercat publicitari amb lliçons per a la premsa local

Advertim per començar que l’estudi sobre innovació als mitjans de proximitat al que farem referència no és català, sinó francès. Ara bé, les lliçons que ofereix són perfectament adaptables al tarannà dels editors catalans i es veuran en la “6e édition du FIL (Festival de l’info locale)”, esdeveniment professional, que tindrà lloc els dies 26 i 27 de setembre de 2024, organitzada per Ouest Médialab.

L’estudi se centra en les perspectives de desenvolupament del mercat publicitari francès per al 2030. Les conclusions preocupen els mitjans de comunicació, ja que es preveu que la seva quota de mercat continuï disminuint en benefici dels reproductors digitals i principalment de les plataformes. En l’àmbit local, es destaquen tres tendències:

La premsa de proximitat i les ràdios locals encara són molt dependents dels anunciants a gran escala. La possibilitat que aquests últims puguin emetre les seves promocions locals a la televisió es considera un “risc major” per als primers.

La digitalització dels panells o pantalles de la ciutat sembla ser una oportunitat per als anunciants locals. No obstant això, segueix sent limitat amb un 5% de la flota digitalitzada el 2022 a França, enfront del 70% al Regne Unit o més del 30% a Alemanya. I les comunitats estan preocupades pel seu impacte ecològic.

El Search (és a dir, els anuncis que es mostren a les persones que estiguin interessades en determinada marca, producte o servei relacionats amb el seu criteri de cerca) segueix en augment  perquè és “un mitjà econòmicament accessible. De fet, molts anunciants locals ho prefereixen a la publicitat en mitjans tradicionals. Només a França, hi va haver 14.000 anunciants que van gastar més de 2.500 euros al mes en cerca l’any passat.

Us facilitem l’accés a l’estudi “Com evolucionarà el mercat de la publicitat en mitjans el 2025-2030?”. Aquest treball d’Arcom i de la Direcció General de Mitjans i Indústries Culturals del Ministeri de Cultura de França té com a objectiu avaluar les perspectives de desenvolupament del mercat publicitari.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Arcom)