CANVIS SUBSTANCIALS A EL PAíS. El diari es parteix en dos: primer bloc, dur; segon bloc, suau.

CANVIS SUBSTANCIALS A EL PAíS. El diari es parteix en dos: primer bloc, dur; segon bloc, suau.

Per MANUEL LÓPEZ, professor honorari de la Universitat Autònoma de Barcelona.- El primer cap de setmana de febrer el diari El País ens porta novetats en forma de reordenació de les seves pàgines, suavització de la maquetació interior i una petita disminució del text, d’un 7 per cent aproximadament.

¿A què responen aquests canvis? Probablement, a voler oferir un diari més ordenat, on el lector pugui trobar el què busca de forma més lògica.

Hem analitzat els exemplars dels dies 3 de febrer del 2024 i del 8 de febrer d’enguany. El que primer destaca és que la portada ha canviat: una foto perfilada munta damunt del títol. Abans no ho feia així el diari madrileny.

Hi ha menys notícies o informacions a la portada. En els exemplars analitzats es veu que abans s’hi oferien 9 unitats informatives i ara només 5, almenys en el cos analitzat.

La superfície de la manxa de tinta, és a dir, la impressió, abans s’oferia una taca de 38×24,5 cm, mentre que ara és de 34×25 cm. És, es passa de 931 cm2 a 850 cm2. En resum: menys text per pàgina.

Els epígrafs que informen del tipus de secció passen d’estar en negreta a pal fi. En canvi, els titulars interns de text -els que informen d’altres elements diferents al titular de la notícia- passen d’estar en pal fi a negreta. A la nova oferta gràfica observem que hi ha filets dobles en aquests tipus de subtitulats.

Semblaria que volen oferir peus de foto més informatius. Suposem que es vol passar d’allò de dir “un home davant un tractor” a “manifestació de tractors, ahir”.

Es continuen partint les informacions llargues en dues pàgines.

On observem canvis substancials és en l’ordenació de les seccions. Abans l’ordre era aquest: Portada, Internacional, Opinión, España, Catalunya, Sociedad, Comunicación, Cultura, Deportes, Motor (el dissabte), Economía y Trabajo, Pasatiempos y Tiempo (dues pàgines), Pantallas, TV y Contraportada.

Mentre que ara l’ordre és el següent: Portada, Internacional, España, Catalunya, Economía y Trabajo, Sociedad, Deportes, Cultura, Obituarios (quan cal), Pantalla, Pasatiempos y Tiempo (només una pàgina) TV y Contraportada.

La Contraportada també ha canviat: de 4 a 3 columnes, al menys en el bloc analitzat. Aquesta pàgina sembla més àmplia, més blanca.

En resum: El País ha canviat. La primera meitat del diari està dedicat als temes que qualificaríem de “durs”: política, amb economia, i, desprès el gran bloc “suau”: esports, cultura (que passa d’ordre a ser relegat) i resta de seccions no polítiques.

Es pot considerar que aquest diari ha decidit ordenar les seves pàgines amb la intenció de semblar-se a molts dels grans diaris del nostre bloc occidental. Menys text, canvi d’ordenació seccional i més claredat d’exposició.

¿Li farà vendre més?