El mercat publicitari creix un 4,0%. Digital ja representa el 47,6% de la inversió publicitària en mitjans controlats

El mercat publicitari creix un 4,0%. Digital ja representa el 47,6% de la inversió publicitària en mitjans controlats

Ha estat presentat l’Estudi InfoAdex de la Inversió Publicitària a Espanya 2024, que es troba en la seva trentena edició. Les dades presentades mostren que la inversió publicitària el 2023 s’ha comportat amb una evolució inferior a la del PIB a preus corrents, sobre el qual suposa un 0,87%. La xifra s’ha situat en el 0,87%, el que suposa un descens del -0,5% des del 0,92% registrat el 2022, és a dir, 12.700,80 milions del PIB corresponen a la inversió publicitària total. Cal dir que, malgrat que el valor relatiu disminueix, la xifra absoluta de la inversió pública manté el seu creixement.

El creixement experimentat enfront de l’any anterior ha estat del 4,0%, la qual cosa ha suposat que la inversió publicitària se situï en 12.700,8 milions d’euros. La taxa de creixement el 2023, en el cas dels mitjans controlats (abans denominats mitjans convencionals), va ser del 3,7%, assolint els 5.901,2 milions d’euros el 2023. Com a conseqüència d’això, el percentatge que sobre el total mercat van obtenir els mitjans controlats en el període d’anàlisi va ser del 46,5%. Cal dir, a més, que Digital ja representa el 47,6% de la inversió publicitària en mitjans controlats (veieu taula).

Diaris és el cinquè mitjà per volum d’inversió publicitària i suposa el 5,6% del total dels mitjans analitzats, 0,4 punts menys que el 2022. La inversió publicitària d’aquest mitjà ha estat de 332,9 milions d’euros, amb un descens del -2,1% davant els 340,0 milions que es van registrar el 2022. En sisè lloc apareix el mitjà Revistes, amb un creixement en la xifra d’inversió del 2,2% que li ha suposat passar dels 123,3 milions d’euros que va obtenir el 2022 als 126,0 milions que s’han registrat el 2023. Completeu la informació directament des de InfoÀdex aquí.- Àmbit d’Estratègia (taula, InfoÀdex)