Espanya, a la cua en subscripcions digitals

Espanya, a la cua en subscripcions digitals

Una de les informacions destacades extretes del Digital News Report 2024 (la ressenya del qual està publicada a El Bloc de l’Estanis) és que Espanya se situa a la cua mundial entre els països més desenvolupats pel que fa a subscripcions digitals. Ocupa la posició 32 d’un total de 41 països. Aquesta classificació està liderada pels països nòrdics europeus, amb quotes entre el 30% i el 40%. La mitjana mundial és del 16%.

L’estudi indica que els segments més proclius al pagament són els joves, entre els 18 i 34 anys. Al marge de l’edat, el pagament per notícies també és terreny abonat entre aquells que tenen interès i confiança als mitjans.

Segons l’informe, el 65% dels subscriptors digitals paguen per aquest servei, ja sigui mitjançant una subscripció exclusiva digital (35%) o conjunta amb la versió impresa (29%). Fins a un 22% declara que la seva subscripció és regalada, percentatge que ha anat creixent els darrers anys.

Una altra de les conclusions interessants del Digital News Report Espanya és que la meitat dels subscriptors digitals a Espanya estan abonats a més d’un mitjà. La mitjana és pagar per accedir a dues capçaleres .

Pel que fa als preus, la resposta majoritària (31%) assegura que paga entre 1 i 5 euros al mes; un altre 19% està entre els 5 i 10 euros, i un 6% només 1 euro al mes o menys. És a dir, més de la meitat del mercat paga menys de 10 euros al mes.- BeMediàtic/Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: ElPuntAvui)