Evolució de l’audiència dels mitjans a Espanya

Evolució de l’audiència dels mitjans a Espanya

L’ Associació per a la Recerca de Mitjans de Comunicació (AIMC) ha publicat recentment l’informe “Marc General dels Mitjans a Espanya 2024”, un document de referència que ofereix multitud de dades sobre l’evolució de l’audiència dels diferents mitjans.

A l’informe es poden consultar moltes altres dades interessants, com el consum de diaris i revistes per comunitats autònomes o l’evolució de la televisió de pagament, entre molts d’altres. L’informe complet, en format PDF, es pot descarregar aquí.

El Marc General dels Mitjans a Espanya és una de les publicacions d’AIMC més creïbles i que desperta més interès no només al mercat en general, sinó als editors, professionals del periodisme i la informació (especialment econòmica i publicitària) i als centres d’estudis.- Àmbit d’Estratègia / Gràfic EGM Multimedia