La premsa de proximitat (local i comarcal) aguanta amb fermesa: 2.860.000 lectors

La premsa de proximitat (local i comarcal) aguanta amb fermesa: 2.860.000 lectors

La premsa de proximitat fa molt de temps que aixeca el dit per recordar el seu pes en la societat i per dir-li al Govern del país que necessita un cop de mà. És una evidència que cal prendre mesures per evitar una crisi de la democràcia local a conseqüència del mal tracte a l’anomenada “premsa de casa”. Hom sap que entre els valors de la premsa local i comarcal, dita també de proximitat, destaca que aquestes mitjans piloten el timó polític, pel cap baix al 50% dels diaris barcelonins, sobrevalorats i excessivament compensats. Una hipotètica disminució del nombre de lectors de premsa de proximitat podria estar relacionada amb la disminució de la participació en les eleccions locals i fins i tot autonòmiques, amb greus implicacions per a la participació de la ciutadania i ves a saber si també en els resultats finals.

Tot i això, la premsa de proximitat aguanta millor que la nacional o estatal

Serà bo recordar el missatge positiu de les entitats que aixopluguen els editors de proximitat, els quals coincideixen en tir que “treballant fort, apostant per la innovació i la creativitat, cotinuarem sent la única premsa que creix. Hem de buscar maneres de monetitzar les nostres comunitats de lectors per no dependre tant de la publicitat i hem de fer que aquesta s’acosti als nostres mitjans per convicció; en situacions de dificultat com les que vivim, amb esperança es crea el futur”.

I per a mostra un botó. Fem servir dades del 2021. La premsa de proximitat a Catalunya, sumats els associats a l’ACPC i l’AMIC (les dues associacions del sector) té un total de 2.860.000 lectors, 2.100.000 de l’AMIC i 760.000 de l’ACPC.

Malgrat la crisi i la situació general de la premsa, afortunadament els mitjans de proximitat proximitat (locals i comarcals, aguanten amb fermesa tot contenint la davallada general.

Les dues entitats catalanes deuen tenir present les paraules d’Ignasi Genovès, que fou director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, quan digué: “Des del Govern de la Generalitat som conscients dels nombrosos desafiaments que esteu encarant les publicacions en llengua catalana, estarem al vostre costat per superar-los tots junts, perquè els ciutadans us necessitem ara més que mai als carrers, als quioscos i a casa”. (Infografia: Comunicació 21)