Reuters Institute: els desafiaments entre els mitjans, el periodisme i la tecnologia

Reuters Institute: els desafiaments entre els mitjans, el periodisme i la tecnologia

L’informe Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2024 del Reuters Institute, realitzat per l’analista Nic Newman, aborda les tendències emergents en els mitjans de comunicació. Destaca l’impacte disruptiu de la intel·ligència artificial (IA) a l’espai de la informació en un context de volatilitat política i econòmica mundial.

L’informe destaca l’impacte de la inteligencia artificial: s’espera una major integració de la IA en la generació de notícies i contingut: a) Desafiaments polítics i econòmics: la indústria dels mitjans s’ha d’adaptar a un entorn global incert. b) Canvis en el trànsit referencial de les xarxes socials: disminució esperada, afectant la distribució de continguts. c) Evolució dels models de negoci en periodisme: enfocament en subscripcions i membres com a fonts d’ingressos. d) Auge del vídeo: Increment en la producció i consum de contingut en vídeo. e) Evasió selectiva de notícies: Tendència creixent entre els consumidors. f) Desafiaments per integrar IA en cerques i plataformes digitals: Necessitat de manejar els riscos associats amb la tecnologia.- Àmbit d’Estratègia