Table Stakes Europe: Utilitzar l’audiència desbloqueja la transformació digital

Table Stakes Europe: Utilitzar l’audiència desbloqueja la transformació digital

Què pot aprendre un editor de Table Stakes? Dues capçaleres catalanes -Catalunya Press i Ara hi van participar en una ronda anterior- ja en poden donar fe després de haver participat com si no a Table Stakes Europe, d’on han recollit moltes idees valuoses de les quals han pogut aprendre i aplicar a la seva empresa.

El darrer Informe “Table Stakes Europe – Agents de canvi: les necessitats del públic com a clau per a la transformació digital”, que s’acaba de fer públic, destaca dotze casos pràctics basats en la ronda de 2023 de la Table. La primera part de l’informe explora les estratègies que van utilitzar les empreses per avançar ràpidament en la seva transformació, guanyar-se els companys i difondre noves maneres de treballar a les seves organitzacions. La segona part analitza com els editors van adaptar el seu periodisme per satisfer les necessitats i interessos de públics específics, cosa que els va permetre establir relacions més sòlides amb els seus lectors i involucrar grups de públic objectiu.  

Els participants de l’estat espanyol en aquesta la 4ª Ronda de Table Stakes Europe són: Grupo Joly, La Nueva España (Prensa Ibérica) i La Voz de Almeria (Novotécnica). Aquestes editorials i les que han participat en anteriors edicions han pogut constatar de primera mà, el canvi és difícil; aquestes empreses de mitjans han vist com els seus esforços de transformació encallaven o naufragaven degut a la resistència interna o a uns resultats inicials poc satisfactoris. No obstant això, en abordar reptes clarament definits i fixar-se objectius ambiciosos alhora que assolibles, amb els equips de Table Stakes Europe han estat capaços de progressar de manera significativa en els seus viatges de transformació. Els estudis de cas recollits en aquesta ronda exploren diferents estratègies adoptades per avançar ràpidament, implicar amb èxit els col·legues i difondre noves maneres de treballar al si de les organitzacions.

Amplieu la informació amb el document “Agentes de cambio: cómo apoyarse en las necesidades de las audiencias para impulsar la transformación digital. Informe sobre la 4ª Ronda de Table Stakes Europe”. Llegir aquí en espanyol.- Àmbit d’Estratègia (Il·lustració: Google News Initiative)